Om Serieknodden

Mitt privata seriesamlande har pågått sedan mitten av 60-talet. Under 70-talets början blev köp och försäljning ett sätt att finansiera det privata samlandet. Handlandet växte och krävde både mer utrymme och mer tid. Därför blev det naturligt med en butikslokal med bra lagerutrymmen och en organiserad form för affärerna.

Serieknodden AB startade våren 1986 i lokaler på Ånäsvägen.

1997 flyttade verksamheten till nya lokaler. Läget blev något sämre, men det vägdes upp av mer utrymme.

Ända sedan starten så har postorderverksamheten varit viktigast och ett antal försäljningslistor har årligen producerats och skickats till den fasta kundkretsen. Jag har även en omfattande bevakning av samlares önskelistor.

Butiken har hela tiden varit en hobbyverksamhet och drivits vid sidan av heltidsarbete och familjeliv. Därav mina begränsade öppettider och svårigheter att ibland hinna med att sköta verksamheten.

Serieknoddens huvudinriktning är äldre svenska samlartidningar från tidigt 1900-tal till slutet av 60-talet. Kalle Anka, Illustrerade Klassiker, Fantomen, Bamse och gamla julalbum är några favoriter, men i butiken finns det mesta i serieväg fram till dagens utgivning.

Den lille serieläsande figuren heter egentligen Bernard. Han var huvudperson i en serie med samma namn och tecknades av Bernt Hansson. Under många år (även före bolagsbildandet) figurerade Bernard välvilligt som brevhuvud och jag är glad att även fortsättningsvis ha fått lov att använda Bernard.
Bernt är idag en av dem som tecknar Bamse.